Kirurgi

Kirurgigruppen består af dyrlæger og veterinærsygeplejersker, der har ansvaret for bedøvelser (anæstesi) og operationer. Vi foretager både almindelige indgreb som sterilisationer og kastrationer i vores neutralisationsklinik samtidig med at vi foretager avancerede specialoperationer. Vi har bl.a. specialer indenfor organ- og orthopædkirurgi, anæstesi og smertebehandling, rehabilitering og fysioterapi samt tand-, mund- og kæbesygdomme.

Vi undersøger og opererer dels patienter der ønsker at bruge os som deres dyrlæge - ganske som hos en privat praktiserende dyrlæge - og dels patienter henvist til vores specialer.

Konsultationen

Du vil på undersøgelsesdagen først blive mødt af af dyrlægestuderende, der foretager den indledende undersøgelse. Dernæst vil du møde en dyrlæge, der bekræfter de studerendes fund og sammen med dem planlægger det videre forløb som en del af den undervisning, der er en af hjørnestenene her på Universitetsdyrehospitalet. Du vil blive interviewet om de symptomer du har bemærket hos dit dyr som derefter vil blive undersøgt med særlig fokus på den lidelse, I er kommet herind for. Herefter tager dyrlægen stilling til hvilke videre undersøgelser, der er brug for. Dette kan for eksempel være , røntgenundersøgelse af knogler og led, ultralydsundersøgelse af bughulen og andre områder eller blodprøver. Ofte vil disse undersøgelser kunne foretages i løbet af få timer den samme dag, men undersøgelser, som CT- og MRI skanning, hvor patienten skal fuldbedøves, kan ikke forventes foretaget samme dag akutte undersøgelser kan dog som regel foretages straks. De fleste undersøgelser kan man få svar på samme dag. NB! For at give os mulighed for at udføre undersøgelser, der kræver beroligelse eller fuldbedøvelse, er det en god idé at faste dyret fra midnat dagen før.

Undervisning

Universitetsdyrehospitalet er et undervisningshospital. Det betyder at en meget vigtig opgave er at undervise dyrlægestuderende til et så højt fagligt niveau som muligt. Desuden underviser vi også forskerstuderende og uddanner specialister indenfor kirurgi.

Forskning

Kirurgi gruppen på dyrehospitalet forsker indenfor vores specialer. Du kan derfor opleve, at vi vil spørge om tilladelse til at bruge prøveresultater fra dit dyr i vores forskning. Alle data bruges anonymt. Undervisning og forskning er en forudsætning for hele tiden at kunne tilbyde bedre undersøgelser og behandlinger.

Information til henvisende dyrlæge

Den praktiserende dyrlæge som har henvist dig til os vil få tilsendt en redegørelse, hvor vi informerer om diagnose, undersøgelsesresultater og behandling af dit dyr.

Overordnet målsætning

Det er vores mål at skabe et miljø, hvor du oplever at møde et professionelt arbejdende team i en behagelig atmosfære. Vi gør alt hvad vi kan for at overholde tidsaftaler, men håber på din forståelse i de tilfælde, hvor undervisning, akutte patienter eller andre uforudsete hændelser giver anledning til ventetid.