Forskning

Sundhed for dyr til gavn for dyr og mennesker

Som en del af det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (KU-SUND), spiller dyrehospitalet med dets undervisnings- og forskningsaktiviteter en meget vigtig rolle som det eneste dyrehospital i Danmark, hvor fremtidens dyrlæger modtager undervisning i familiedyrs sygdomme.

Forskning i familiedyrs sygdomme

Vores forskning tager udgangspunkt i de sygdomme, kæledyrene naturligt udvikler, for eksempel kræftsygdomme, hjertesygdomme eller sygdomme i nervesystemet. Mange af disse sygdomme ses både hos dyr og mennesker og vi samarbejder derfor i vid udstrækning med humane hospitaler. Den forskning, der udføres, gavner derfor ofte også både dyr og mennesker.

Deltagelse i forskningsprojekter

Vi har konstant en lang række forskningsprojekter i gang. Du kan derfor opleve, at blive tilbudt deltagelse for din hund eller kat i et af disse forskningsprojekter i forbindelse med den undersøgelse og behandling dit dyr modtager.

I forbindelse med deltagelse i et forskningsprojekt vil du altid blive informeret grundigt omkring projektet og indhente tilsagn om deltagelse. Deltagelse er altid frivilligt.

Fordele ved at lade sit kæledyr indgå i forskningen på Dyrehospitalet:

  • Din hund/kat vil kunne hjælpe andre dyr med samme lidelse
  • Du hund/kat vil bidrage til viden om samme sygdom hos mennesker
  • Projektrelaterede undersøgelser kan ofte betales via forskningsprojekter
  • Du vil få adgang til nyeste viden samt behandlingsform