Henvisning til udredning


Henvisning af patienter til medicinsk eller kirurgisk udredning (herunder specialservices):

Ved akutte henvisninger skal hospitalet kontaktes telefonisk på følgende numre:

35332950 (mandag-fredag fra 8-16), øvrige tidspunkter - døgnet rundt: 35332930.

Øvrige henvisninger sendes til henvisning@sund.ku.dk med nedenstående oplysninger:

Ejers navn:

Ejers adresse:

Ejers tlf.nr:

Ejers e-mail:

Dyrets navn:

Dyrets alder:

Dyrets race:

Henvisende dyrlæges navn/klinik/hospital:

Tlf.nr.:

Årsag til henvisningen:

Ønskes henvist til:

Vedhæft journal og prøvesvar:

Vi vil snarest herefter kontakte klienten for aftale om en konsultationstid.

Din henvisning vil blive besvaret med oplysning om den tid, som din patient har fået hos os.

Efter endt behandling sender vi en epikrise til dig.