Intensivafdelingen

Hvad er Intensivafdelingen på dyrehospitalet?

Intensivafdelingen, i daglig tale kaldet ICU (Intensive Care Unit), er den afdeling, hvor de mest syge dyr bliver indlagt. Det kan være dyr med vejrtrækningsproblemer, kramper,
blødningsforstyrrelser, forgiftninger, dyr der er påkørt eller dyr, der har gennemgået en kompliceret operation.. Intensivafdelingen modtager patienter fra vores forskellige medicinske og kirurgiske afdelinger samt fra akutmodtagelsen.

Intensivafdelingen råder over avanceret overvågnings- og behandlingsudstyr. Afdelingen er bemandet 24 timer i døgnet. Kritisk syge dyr med en sygdom, der kan smitte til andre patienter, indlægges i et særligt isolationsafsnit.

Det er vigtigt for os, at vi er i daglig tæt dialog med ejeren under hele indlæggelsesforløbet. Ejeren kontaktes omgående, hvis patientens tilstand forværres, eller hvis der opstår behov for yderligere diagnostiske procedurer eller behandlinger.

Eksempler på behandlinger der udføres i intensivafdelingen

Kritisk syge dyr har ofte væskemangel. De fleste dyr på intensivafdelingen får derfor drop for at genoprette og vedligeholde væskebalancen.

Dyr med vejrtrækningsproblemer kan have brug for ekstra ilt. Dette kan gives på forskellige måder, enten via et kateter i næsen, via maske foran næsen eller ved at sætte patienten i et specialdesignet iltbur.

Dyr med kramper risikerer at skade sig selv under et krampeanfald. Krampepatienter indlægges derfor i polstrede bure og behandles med krampestillende medicin. Nogle gange er det nødvendigt at bedøve dyret for at kunne kontrollere kramperne.

Dyr med lammelse, skade på rygsøjlen eller urinvejslidelser kan have svært ved at kontrollere deres urinering eller kan have brug for hjælp med at komme af med urinen. De vil derfor ofte få lagt et urinkateter i blæren under indlæggelsen.

Dyr med blødningslidelser eller traume kan få behov for en blodtransfusion. Derfor råder dyrehospitalet også over en blodbank.