Cancerbehandling

På specialservice for onkologi og hæmostase bliver der foretaget specialiseret diagnostik og behandling af hunde og katte med blodsygdomme og alle former for kræftsygdomme.

Vi modtager patienter, bl.a. henvisnings- og second opinion
patienter, fra hele Danmark, Sydsverige og Norge. Som ejer kan du få sit dyr tilset i specialservice for onkologi og hæmostase ved at henvende dig til Universitets Hospitalet for Familiedyr eller blive henvist gennem sin egen dyrlæge. I vores daglige virke underviser vi dyrlægestuderende og veterinærsygeplejersker og vi holder efteruddannelseskurser for dyrlæger og veterinærsygeplejersker inden for kræft- og blodsygdomme. Derudover er vi tilknyttet dyrehospitalets blodbank

Kontaktinformation

Specialeservice for onkologi kan kontaktes via Universitets Hospitalet for Familiedyrs reception på tlf. 3533 2930 eller via email henvisning@sund.ku.dk. Se gode råd til henvisning på henvisningsinformation.

Hvad kan du forvente?

Ved besøget vil du blive modtaget af en dyrlæge og en sygeplejerske med specialviden indenfor kræft- og blodsygdomme. Da vi er et undervisningshospital under Københavns Universitet, vil der under hele besøget være dyrlægestuderende tilstede som tager aktiv del i den kliniske undersøgelse, de videre undersøgelser og behandling af dit dyr.

Under og efter den kliniske undersøgelse vil dyrlægen tage stilling til, hvilke yderligere prøver og undersøgelser der kan gavne din hund eller kat. Dette kan for eksempel være celleprøver, blodprøver, ultralydsscanninger, røntgenbilleder og CT eller MRI undersøgelser. Ofte kan man allerede samme dag foretage indledende undersøgelser, og det kan være en fordel at dit dyr er fastet samme dag som besøget. De videre undersøgelser kan optage en større del af ens dag. Ved behov eller ved længerevarende videre undersøgelser tilbyder vi at dit dyr kan dags indlægges for videre udredning.
Mere tidskrævende undersøgelser eller operationer planlægges typisk til dagen efter eller senere.

I udredning af kræft- og blodsygdomme er målet for os at afgøre, hvilken form for kræft dyret har, hvor omfattende det er, og hvilke behandlinger der kan tilbydes. Som dyrlæger er vores vigtigste opgave at informere og rådgive dig som dyreejer om de muligheder, du har for at behandle din hund eller kat.

I de tilfælde hvor det er gavnligt for patienten, kan vi tilbyde behandling med forskellige former for kemoterapi. Via et samarbejde med Rigshospitalet kan vi i visse tilfælde tilbyde strålebehandling. Som noget nyt kan vi også tilbyde elektrokemoterapi. Læs mere om behandling af kræft hos hund og kat med elektrokemoterapi her fra siden. 
For visse kræftsygdomme kan man som ejer have glæde af, at ens dyr indgår i et af de forskningsprojekter, som foregår på universitetet.

Åbningstider og henvisning


Som ejer kan man få sit dyr tilset i specialservice for onkologi og hæmostase ved konsultationer hver tirsdag (ferier og helligdage undtaget) eller efter aftale. Dette gøres ved at henvende sig til Universitets Hospitalet for Familiedyr (link) eller blive henvist gennem sin egen dyrlæge. Derudover modtages akutte henvisninger efter nærmere aftale med din egen henvisende dyrlæge.  Den dyrlæge, som har henvist dig til os, vil få tilsendt en redegørelse, hvor vi informerer om diagnose, undersøgelsesresultater, behandling af din hund/kat og planlagt videre forløb, så snart behandlingen er afsluttet. Efter endt forløb vil din egen dyrlæge overtage den videre behandling og opfølgning.

 

Hvad er kræft?

Kræft er en tilstand hvor nogle af kroppens celler begynder at dele sig og vokse ude af kontrol. Normalt er celler underlagt en række avancerede mekanismer, der sikrer en passende væksthastighed, men kræftceller har undergået en række forandringer, der modvirker den normale vækstkontrol. Man mener at udviklingen fra normal celle til kræftcelle, kræver at der er opstået mindst fem genfejl, der medfører uhæmmet vækst en den forandrede celle.

Er alle knuder kræftknuder?

Alle kæledyr kan udvikle svulster (knuder), disse kan være godartede (benigne) eller ondartede (maligne= kræft). Benigne svulster kan eksempelvis være fedt- og bindevævsknuder. De benigne svulster adskiller sig fra de maligne ved ikke at invadere omkringliggende væv og ikke have risiko for spredning til andre områder og/eller organer (metastasere).

Som udgangspunkt kan det kun afgøres om en svulst er godartet eller ondartet hvis der undersøges en celle- eller vævsprøve fra svulsten. 

Hvilke kræfttyper findes der?

Kræft er som udgangspunkt en ondartet sygdom, men de kræfttyper kæledyr får kan være af forskellig aggressivitet. En lang række af kræfttyper kan ramme kæledyr, disse inddeles hos dyr som hos mennesker afhængigt af vævstype og/eller organer hvorfra de er opstået. Den overordnede klassifikationer af kræfttyper opdeles i tre hovedtyper:

Carcinomer:

Kræft udgående fra overflade væv der beklæder organer eller kropsoverflader. Denne type tumorer ses på huden, mundhulen, næsehulen, mave-tarmkanal, mælkekirtler, lungerne, blæren mfl.

Sarkomer:

Kræft der opstår i celler fra kroppens strukturelle væv, som knogler, bindevæv, muskulatur og brusk.

Rund celle tumorer:

Kræft udgående fra celler tilhørende forskellige dele af immunsystemet. En række forholdsvis hyppigt forekommende kræfttyper tilhører denne gruppe, eksempelvis lymfom (lymfekræft) og mast celle tumorer.

Hvor hyppigt forekommer kræft hos kæledyr?

Kræft er den hyppigste sygdomsrelaterede dødsårsag hos hund og kat. Forekomsten af kræft er gennem de seneste år systematisk registreret i Dansk Veterinært Cancerregister, dette register har give unikke muligheder for at opnå viden og forståelse af kræft og kræftforekomst hos danske hunde og katte, herunder også racemæssige forskelle og risiko.

Kan kræft hos kæledyr behandles?

Behandlingen af kræft hos kæledyr har mange ligheder med, men også forskelle fra, behandlingen af kræft hos mennesker. Udgangspunktet for behandling af kræft hos kæledyr er at opnå god livskvalitet og smertefrihed. Behandlingens mulighed til at forlænge dyrets levetid er altid af sekundær betydning i forhold til dyrets livskvalitet. I modsætning til mennesker er det derfor sjældent behandlingen af kræft hos hund vil være kurerende i forhold til kræftsygdommen. Der anvendes ligesom i behandlingen af mennesker med kræft primært kirurgi, og ved en mindre gruppe patienter kemoterapi og strålebehandling - igen alle med de fælles mål at sikre optimal livskvalitet i den periode det er muligt.

 

 

For yderligere information omkring specialservice i onkologi henvises til vores igangværende forskningsaktiviteter

  • Blødnings- og blodpropsygdomme sygdomsmekanismer, diagnostik og behandling
  • HyperPET MRI; Et skanningsprojekt i samarbejde med DTU, Danmarks Tekniske Universitet
  • Lipomskanning; Et skanningsprojekt i samarbejde med DTU, Danmarks Tekniske Universitet