Cancerbehandling

Hvad er specialservice for onkologi og hæmostase?

Kræft hos hund

På specialservice for onkologi og hæmostase bliver der foretaget specialiseret diagnostik og behandling af hunde og katte med blodsygdomme og alle former for kræftsygdomme.

Vi modtager patienter, bl.a. henvisnings- og second opinion
patienter, fra hele Danmark, Sydsverige og Norge. Som ejer kan du få sit dyr tilset i specialservice for onkologi og hæmostase ved at henvende dig til Universitets Hospitalet for Familiedyr eller blive henvist gennem sin egen dyrlæge. I vores daglige virke underviser vi dyrlægestuderende og veterinærsygeplejersker og vi holder efteruddannelseskurser for dyrlæger og veterinærsygeplejersker inden for kræft- og blodsygdomme. Derudover er vi tilknyttet dyrehospitalets blodbank

Kontaktinformation:

Specialeservice for onkologi kan kontaktes via Universitets Hospitalet for Familiedyrs reception på tlf. 3533 2930 eller via email henvisning@sund.ku.dk. Se gode råd til henvisning på henvisningsinformation.

Hvad kan du forvente?
Ved besøget vil du blive modtaget af en dyrlæge og en sygeplejerske med specialviden indenfor kræft- og blodsygdomme. Da vi er et undervisningshospital under Københavns Universitet, vil der under hele besøget være dyrlægestuderende tilstede som tager aktiv del i den kliniske undersøgelse, de videre undersøgelser og behandling af dit dyr.

Under og efter den kliniske undersøgelse vil dyrlægen tage stilling til, hvilke yderligere prøver og undersøgelser der kan gavne din hund eller kat. Dette kan for eksempel være celleprøver, blodprøver, ultralydsscanninger, røntgenbilleder og CT eller MRI undersøgelser. Ofte kan man allerede samme dag foretage indledende undersøgelser, og det kan være en fordel at dit dyr er fastet samme dag som besøget. De videre undersøgelser kan optage en større del af ens dag. Ved behov eller ved længerevarende videre undersøgelser tilbyder vi at dit dyr kan dags indlægges for videre udredning.
Mere tidskrævende undersøgelser eller operationer planlægges typisk til dagen efter eller senere.

I udredning af kræft- og blodsygdomme er målet for os at afgøre, hvilken form for kræft dyret har, hvor omfattende det er, og hvilke behandlinger der kan tilbydes. Som dyrlæger er vores vigtigste opgave at informere og rådgive dig som dyreejer om de muligheder, du har for at behandle din hund eller kat.

I de tilfælde hvor det er gavnligt for patienten, kan vi tilbyde behandling med forskellige former for kemoterapi. Via et samarbejde med Rigshospitalet kan vi i visse tilfælde tilbyde strålebehandling. Som noget nyt kan vi også tilbyde elektrokemoterapi. Læs mere om behandling af kræft hos hund og kat med elektrokemoterapi her fra siden. 
For visse kræftsygdomme kan man som ejer have glæde af, at ens dyr indgår i et af de forskningsprojekter, som foregår på universitetet.

Hvornår og hvordan modtager vi patienter?
Som ejer kan man få sit dyr tilset i specialservice for onkologi og hæmostase ved konsultationer hver tirsdag (ferier og helligdage undtaget) eller efter aftale. Dette gøres ved at henvende sig til Universitets Hospitalet for Familiedyr (link) eller blive henvist gennem sin egen dyrlæge. Derudover modtages akutte henvisninger efter nærmere aftale med din egen henvisende dyrlæge.  Den dyrlæge, som har henvist dig til os, vil få tilsendt en redegørelse, hvor vi informerer om diagnose, undersøgelsesresultater, behandling af din hund/kat og planlagt videre forløb, så snart behandlingen er afsluttet. Efter endt forløb vil din egen dyrlæge overtage den videre behandling og opfølgning.

For yderligere information omkring specialservice i onkologi henvises til vores igangværende forskningsaktiviteter

  • Blødnings- og blodpropsygdomme sygdomsmekanismer, diagnostik og behandling
  • HyperPET MRI; Et skanningsprojekt i samarbejde med DTU, Danmarks Tekniske Universitet
  • Lipomskanning; Et skanningsprojekt i samarbejde med DTU, Danmarks Tekniske Universitet

kræft hos hund

For yderligere information omkring kræft henvises til følgende hjemmesider

Information til klienter om kræft