Intern medicin

På specialservice for intern medicin diagnosticerer og behandler vi hunde og katte med medicinske sygdomme i de indre organer (f.eks. lever, mavetarmkanal, luftveje, urinveje), sygdomme i blod/knoglemarv samt hormonelle sygdomme. Vi modtager henvisninger internt fra dyrehospitalet samt eksternt fra dyreklinikker/hospitaler i hele landet. Ligeledes står vi til rådighed, hvis du ønsker en second opinion.

Hospitalet råder over moderne udstyr (ultralydsscannere, digital røntgen, CT- og MRI-scanner, udstyr til kikkertundersøgelser) og har også sit eget laboratorium tilknyttet. Dette giver de bedste betingelser for at nå frem til en hurtig diagnose.

Hvad kan du forvente?

Da vi er et undervisningshospital under Københavns Universitet, vil der oftest være dyrlægestuderende til stede ved konsultationen. Du vil blive mødt af 1-2 studerende, som henter dig og dit dyr i venteværelset. De studerende vil optage en sygehistorie og foretage en klinisk undersøgelse. Herefter fremlægger de deres fund for dyrlægen, inden dyrlægen selv kommer ind i konsultationsrummet og undersøger dyret.

Din hund/kat vil få foretaget en grundig klinisk undersøgelse med fokus på de symptomer, du har bemærket. Herefter tages stilling til, hvilke undersøgelser der yderligere er brug for. Indledende undersøgelser såsom blodprøver, urinprøver og røntgenbilleder vil oftest blive foretaget i løbet af samme dag. Mere avancerede procedurer såsom CT-/MRI-scanninger eller kikkertundersøgelser udføres inden for få dage. Udføres flere procedurer samme dag, eller kræver proceduren, at dyret lægges i narkose, vil dyret blive dagsindlagt. Hjemsendelse foregår typisk mellem 15. og 15.30.

Ved kritisk og intensivt behandlingskrævende sygdom er der mulighed for indlæggelse af dyret på hospitalets intensivafdeling, som er specielt bygget til at varetage de særlige behov, alvorligt syge hunde og katte har.

Afregning for undersøgelserne foregår kontant eller med betalingskort ved hjemsendelse af dyret.

Hvornår modtager vi patienter?

Vi modtager patienter alle hverdage efter aftale (helligdage undtaget). Hvis du er blevet henvist, vil din henvisende dyrlæge efter endt forløb få tilsendt en redegørelse, hvori vi informerer om diagnose og behandling.

Forberedelse til konsultation

  • Medbring information om fodring og eventuel medicinering af din      hund/kat (dvs. navnet på medicinen samt styrke og dosis).
  • Medbring information om vaccinationsstatus.
  • Med mindre din hund/kat er yngre end 4 måneder, anbefaler vi, at den fastes fra kl. 22 aftenen før konsultationen. Den må selvfølgelig gerne have adgang til vand.