Information til ejere med akut brug for dyrlægehjælp

Kontakt

Akutmodtagelsens dyrlæger kan kontaktes på tlf: 3533 2930. Dyrehospitalet akutmodtagelse modtager patienter efter telefonisk aftale døgnet rundt, alle dage, hele året. Vi behandler dit akut syge dyr, også hvis du ikke bruger os til daglig. Der kræves ingen henvisning fra egen dyrlæge.

Hvad kan du forvente?

Du vil så hurtigt som muligt blive mødt af en dyrlæge og en veterinærsygeplejerske. Dyr med livstruende symptomer vil blive tilset og behandlet med det samme. Dyr med ikke-livstruende symptomer vil blive behandlet efter tur, men vi tilstræber mindst mulig ventetid.

Da vi er et undervisningshospital under Københavns Universitet, vil der ofte være dyrlægestuderende til stede ved konsultationen.

Kritisk syge patienter kan indlægges på vores intensivafdeling, som er indrettet, så alle indlagte patienter kan overvåges hele tiden.

Tilses eller indlægges et dyr mellem 16.00 og 8.00 eller i weekenden, er der mulighed for at foretage laboratorieanalyser, røntgen, akut ultralyd, livreddende operationer og intensiv medicinsk behandling. Yderligere udredning med mere avanceret udstyr vil blive udført den påfølgende hverdag for indlagte patienter.

Afregning for undersøgelserne foregår kontant eller med betalingskort ved hjemsendelse. Der vil blive pålagt et akuttillæg. Ved større diagnostiske undersøgelser eller operationer skal du være forberedt på at betale et depositum.

Hvis du er blevet henvist, vil din henvisende dyrlæge efter endt forløb få tilsendt en redegørelse, hvori vi informerer om diagnose og behandling. Er dit dyr henvist via et vagtsamarbejde og indlagt hos os, vil vi i samråd med dig og din dyrlæge på førstkommende hverdag efter indlæggelsen aftale, om dyret skal forblive indlagt på universitetshospitalet eller overføres tilbage til egen dyrlæge.