Dyrehospitalet

Dyrehospitalet på SUND (tidligere Landbohøjskolen og LIFE) er Danmarks eneste universitetsdyrehospital hvor der både undervises og forskes i sygdomme hos familiedyr. 

Vores høje faglige standard, vores rolle indenfor undervisning af fremtidens dyrlæger, og vores forsknings og samarbejdsaktiviteter er alle med til at sikre sundhed og trivsel for såvel dyr som for mennesker. Det er vores mål vha. af den nyeste viden og de nyeste teknologier, at sætte standarden for diagnostik og behandling af familiedyr i Danmark.

Åbent for alle dyreejere

Dyrehospitalet er åbent for alle. Konsultation efter tidsbestilling.

På dyrehospitalet kan vi tilbyde service og ekspertise indenfor følgende discipliner:

Universitetshospitalet for Familiedyr på KU SUND -

- er en del af Institut for Klinisk Veterinærvidenskab (IKV) på Det sundhedsvidenskabelige Fakultet (KU SUND).

Institut for Klinisk Veterinærvidenskab, hvortil Dyrehospitalet er tilknyttet, har et etisk administrativt udvalg, som vurderer alle kliniske forskningsstudier, der inddrager familiedyr. Udvalget sikrer, at studierne gennemføres etisk forsvarligt og med dyreejernes fuld accept.