Anæstesi

Anæstesiservice er en serviceenhed bestående af dyrlæger og veterinærsygeplejersker, der forestår bedøvelse og beroligelse af hospitalets patienter i forbindelse med operation eller anden undersøgelse.

Vi foretager bedøvelse og beroligelse af hospitalets raske såvel som syge patienter nødvendige for deres videre behandlingsforløb. Hvert enkelt dyr får en bedøvelse, som er individuelt tilpasset, således at der tages hensyn til bl.a. dyrets tilstand, type af operation og behov for sideløbende smertelindring. I tillæg til en sikker, og effektiv bedøvelse foretager vi også avanceret smertelindring i form af bl.a. rygmarvsbedøvelse, lokalbedøvelse, nerveblokade samt smertestillende drop til patienter med særlige behov.

Hvad sker der med dit dyr den dag det bedøves?

Da bedøvelse eller beroligelse altid er en del af en anden behandling eller operation vil du oftest have direkte kontakt med den behandlende eller opererende dyrlæge, og vores arbejde med at bedøve dit dyr vil foregå mere bag kulisserne.

Inden bedøvelsen vil dit dyr blive vejet og undersøgt bl.a. med henblik på kredsløbs- og vejrtrækningsorganer. Herefter bliver der lagt en individuelt tilpasset plan for, hvorledes bedøvelsen skal foregå.

Selve bedøvelsen indledes med en beroligende og smertestillende indsprøjtning, hvorefter dyret får lov til at falde til ro i fredelige omgivelser i sit eget indlæggelsesbur. Forud for selve bedøvelsen ilægges et lille drop i en blodåre, hvori bedøvelsesmidlet indgives. Når dyret sover bliver der lagt en plastikslange ned i luftrøret, således at der er mulighed for at give ilt og styre vejrtrækningen. Undervejs i bedøvelsen overvåges dyret løbende, således at vi kan følge og justere dyrets tilstand. Efter afslutning af operationen vækkes dyret igen og vågner op under opsyn. Her er vi meget opmærksomme på om der er yderligere behov for smertestillende medicin eller anden behandling. Almindeligvis kan de fleste dyr afhængig af type af operation eller undersøgelse hjemsendes samme dag. Det er også almindeligt, at dit dyr vil være noget træt det første halve døgns tid.

NB: Dyr, som skal bedøves eller beroliges, skal fastes i min. 8 timer dvs. fra midnat inden operationsdagen, men må gerne have adgang til vand.

Forskning

Kirurgigruppen på dyrehospitalet forsker indenfor vores specialer. Du kan derfor opleve, at vi vil spørge om tilladelse til at bruge prøveresultater fra dit dyr i vores forskning. Alle data bruges anonymt. Undervisning og forskning er en forudsætning for hele tiden at kunne tilbyde bedre undersøgelser og behandlinger.

Information til henvisende dyrlæge

Den praktiserende dyrlæge som har henvist dig til os vil få tilsendt en redegørelse, hvor vi informerer om diagnose, undersøgelsesresultater og behandling af dit dyr.

Overordnet målsætning

Det er vores mål at skabe et miljø, hvor du oplever at møde et professionelt arbejdende team i en behagelig atmosfære. Vi gør alt hvad vi kan for at overholde tidsaftaler, men håber på din forståelse i de tilfælde, hvor undervisning, akutte patienter eller andre uforudsete hændelser giver anledning til ventetid.