Neurologi

Neurologisk specialservice undersøger, diagnosticerer og behandler efter henvisning hunde og katte med mistanke om- eller med allerede diagnosticeret sygdom i nervesystemet. Hospitalet råder over CT og MR scanner til undersøgelse af hjerne og rygmarv og laboratorium hvor der rutinemæssigt undersøges rygmarvsvæske.

Hvad sker der den dag din hund/kat har tid til undersøgelse?

Du vil på undersøgelsesdagen blive mødt af en dyrlæge og en sygeplejerske med speciale indenfor sygdomme i nervesystemet (neurologi). Da dyrehospitalet er et undervisningshospital under Københavns Universitet, vil der desuden være dyrlægestuderende til stede ved konsultationen.

Du vil blive interviewet af dyrlægen og de dyrlægestuderende om de symptomer som du har bemærket hos din hund/kat og om deres varighed og styrke. Din hund/kat vil få foretaget en almen sundhedsundersøgelse og en klinisk undersøgelse af nervesystemet hvor der bl.a. bliver testet reflekser.

Herefter tager dyrlægen stilling til om der er brug for at gå videre med udvidede undersøgelser som kan være blodprøver, CT-scanning, MR-scanning og/eller undersøgelse af rygmarvsvæske.

Blodprøver vil altid blive taget i forbindelse med konsultationen.

Hvis din hund/kat skal CT- eller MR-scannes eller have undersøgt rygmarvsvæske

Hvis det på baggrund af undersøgelsen på konsultationsdagen bliver vurderet at din hund/kat skal have foretaget en scanning eller en rygmarvsvæske undersøgelse, vil der blive aftalt en tid til dette med dig. De ovenstående undersøgelser foregår altid i fuld narkose (total bedøvelse) og det vil være specialuddannet personale som henholdsvis forestår narkosen og scanningsundersøgelsen.

Vi tilstræber at give din hund/kat en tid som ligger indenfor de førstkommende uger efter konsultationen hos neurologisk specialservice. Der må dog påregnes en vis ventetid, idet der i perioder kan være mange patienter som er henvist til scanning.

Information til henvisende dyrlæge

Den praktiserende dyrlæge som har henvist dig til os vil få tilsendt en redegørelse hvor vi informerer om diagnose, undersøgelsesresultater og behandling af din hund/kat.

Overordnet målsætning

Det er vores mål at skabe et miljø hvor du og din hund/kat oplever at møde et professionelt team i en afslappet og venlig atmosfære. Vi tilstræber at overholde alle tidsaftaler, men håber på din forståelse i de sjældne tilfælde hvor en akut og alvorligt tilskadekommet patient giver anledning til ventetid.