Klagevejledning

Hvor skal klagen sendes hen til?

Alle skriftlige klager over behandling af dyr på Universitetshospitalet eller over en faktura skal sendes til Universitetshospitalet for Familiedyr på følgende adresse:

Universitetshospitalet for Familiedyr
Dyrlægevej 16, 1870 Frederiksberg C
Att: Hospitalschefen

Alternativt kan klagen mailes til adressen: dyrehospitalet@sund.ku.dk

Hvorledes behandles klagen?

Klagen behandles af hospitalschefen.

Hospitalschefen vil på basis af klagen, samtaler med de implicerede dyrlæger og veterinærsygeplejersker samt dokumenterne i patientens journal vurdere klagen.

Det tilstræbes, at klageren kontaktes af hospitalschefen senest 7 hverdage efter modtagelsen af klagen. Såfremt hospitalschefen skønner det nødvendigt, vil klager blive anmodet om supplerende oplysninger og/eller bemærkninger og eventuelt inviteres til et møde på hospitalet.

Hospitalschefen fremsender altid en skriftlig vurdering af klagen til klageren.

Hvad sker der, hvis der ikke opnås enighed?

I de tilfælde, hvor klageren og Universitetshospitalet for Familiedyr ikke kan nå til enighed, har klageren mulighed for at indgive klage til domstolene.

Ønskes at klage over, at dyrlægen ikke har handlet etisk korrekt, kan klage sendes til Den Danske Dyrlægeforening, etisk nævn. Procedure for klager forefindes på hjemmesiden www.ddd.dk under dyreejere.

Hospitalschefens beslutning kan ikke påklages til andre instanser på Københavns Universitet.