Veterinær Diagnostisk Laboratorium – Københavns Universitet

Dyrehospitalet > Er du dyrlæge? > Veterinær Diagnostisk ...

Veterinær Diagnostisk Laboratorium

Kontakt og Åbningstider

Claus Stjernegaard css@sund.ku.dk : Tlf.: 4022 4605
Laboratoriet clab@sund.ku.dk : Tlf.: 3533 2907
Telefontider: Mandag torsdag: kl. 10.00 15.30 Fredag: kl. 10.00 15.00
Åbningstider: Mandag torsdag: kl. 8.00 15.30 Fredag: kl. 8.00-15.00

Hvad er Centrallaboratoriets funktioner?

Centrallaboratoriets arbejde består i at servicere Universitetshospitalet for Familiedyr på Frederiksberg, Universitetshospitalet for Store Husdyr i Taastrup og eksternemonocytdyreklinikker fra hele landet og øvrige Skandinavien, hvor vi analyserer blod, urin og fæces.

Vores primære analyser er inden for: Biokemi, hormoner, hæmatologi, hæmostase, urin- og fæcesprøver samt mikroskopi af vævsaspirater (diagnostisk cytologi). 

Hvordan bruger du Centrallaboratoriet?

Er det første gang du skal indsende en prøve skal du gøre følgende:

 1. Download rekvisition gældende fra 1. september 2016. Udfyld navn på klinik/firma, adresse, tlf., e-mail/fax. nr. og CVR- og P nummer.

 2. Udfyld rekvisitionen med patientoplysninger, navn på ejer, race, alder m.m.

 3. Uden CVR og P numre kan man ikke oprettes som kunde.

 4. Indsend rekvisition + prøve i beskyttet og velegnet indpakning. Mærk alle prøveglas tydeligt med patient ID fx navn

 5. Når man er oprettet som kunde får man et Client ID, som man skal skrive på rekvisitionen fremover.

 6. Ved spørgsmål ring tlf.: 35 33 29 07 eller 40 22 46 05

Hvordan sender jeg prøver til Centrallaboratoriet?

Alle registrerede dyreklinikker er velkomne til at indsende prøver til Centrallaboratoriet.

Se hvilke tests vi udbyder og udfyld vores rekvisition.

For yderligere analyser, kontakt venligst laboratoriet på tlf. 35 33 29 07 eller laboratoriekoordinator Claus Stjernegaard på tlf.: 40 22 46 05.

Prøver sendes til adressen:

Centrallaboratoriet
Grønnegårdsvej 3, st.
1870 Frederiksberg C.

Hvordan får jeg svar?
Du har mulighed for at få dit svar pr. mail. Enten som endeligt resultat, dvs. når alt er analyseret, eller delvist, når de første resultater kommer ind i vores system.

Du kan også vælge at få tilsendt svaret pr. fax.

Er der specielle forhold jeg skal tage ved de forskellige analyser?
Der er enkelte vigtige forhold, der kan tages for at øge sandsynligheden for et brugbart resultat. Mange andre faktorer vil kunne påvirke det endelige resultat, her er blot listet de vigtigste.

Biokemi & hormonanalyser:
Analyseres på serum eller lithium-heparin plasma.

 • Det anbefales, at man centrifugerer serumrør og indsender det rene serum for at mindske risikoen for hæmolyse, som interferer med resultaterne. Serum røret skal ligge vandret minimum 15-20 minutter ved stuetemperatur, efter blodet er udtaget før det centrifugeres. Dette skal forhindre yderligere fibrin-dannelse i prøven efter centrifugering.

 • Vær opmærksom på bemærkninger fra laboratoriet vedrørende hæmolyse, da nogle parametre kan blive påvirket væsentligt.

 • Ved kraftig hæmolyse er det desværre ikke muligt at få brugbare resultater, og prøven er derfor ubrugelig.

 • Vi anbefaler ligeledes, at patienten er fastet for at mindske risikoen for lipæmi i serummet, som også interferer med de biokemiske analyser.

 • Vær opmærksom på bemærkninger til resultaterne vedrørende lipæmi, da nogle parametre kan blive påvirket væsentligt.

Ved udtagelse af prøver fredag anbefales det, at man opbevarer prøverne i køleskabet og først sender dem med posten søndag.

Hæmatologi:
Til et hæmogram anbefales det, at man ikke udtager blodet fredag, da EDTA blod som er under 24 timer gammelt, giver det mest valide resultat.

Ved hæmatologianalyser anbefales det, at der laves en udstrygning, som sendes ufarvet sammen med prøven. Det giver laboratoriets dyrlæge mulighed for at give den bedst mulige morfologiske vurdering af cellerne i prøven. Vores vejledning til blodudstrygning kan hentes her fra siden.

Det er til hver en tid vigtigt, at man fylder prøve røret korrekt, som det anvises af forhandleren for at undgå utilstrækkelig antikoagulant aktivitet og unødig fortynding.

Kan jeg få analyseret prøver til forskningsprojekter på Centrallaboratoriet?
På Centrallaboratoriet er det muligt, for momsregistreret virksomheder, at få kørt projekter. Det kan dreje sig om standard analyser eller mere specifikke tests.

I listen under de forskellige analyseområder kan du se hvilke tests der er som standard. Hvis du har andre ønsker, kan du kontakte laboratoriet for at høre hvilke andre tests, der er mulige. Prisen afhænger af antal prøver, de specifikke ønsker og om prøverne modtages i batch eller enkeltvist.

Kontakt og Åbningstider

Claus Stjernegaard css@sund.ku.dk : Tlf.: 4022 4605
Laboratoriet clab@sund.ku.dk : Tlf.: 3533 2907

Telefontider:
Mandag torsdag: kl. 10.00 15.30
Fredag: kl. 10.00 15.00

Åbningstider:
Mandag torsdag: kl. 8.00 15.30
Fredag: kl. 8.00-15.00

Ved personlig indlevering af prøver kan det ske fra kl. 8.00 og indtil laboratoriet lukker.

Laboratoriet har lukket i weekenden, på alle traditionelle helligdage samt 1/5 og Grundlovsdag 5/6.