Leverandøroplysninger

Institut for Klinisk Veterinærvidenskab
Dyrlægevej 16
1870 Frederiksberg C
Telf. 35 33 29 30
Fax 35 33 29 29

Afdelinger på samme adresse:

Fakturering skal ske elektronisk.
Fakultetets CVR-nr og momsnr. (SE-nr): 29 97 98 12

P-nr.: 1011804159 
Instituttets EAN-nr.: 5798000417564