Information til dyrlæger om henvisning

Hvad kan jeres klienter forvente?

Klienten vil ved første besøg blive mødt af en dyrlæge og en sygeplejerske fra en af hospitalets specialservicer. Der vil desuden være dyrlægestuderende til stede ved konsultationen. Klienten får optaget anamnese, og der bliver foretaget en klinisk undersøgelse.

På baggrund af de anamnestiske og kliniske fund tages stilling til, om der er brug for at gå videre med et udvidet undersøgelsespanel. Dette vil typisk være en eller flere af følgende: Blodprøver, billeddiagnostiske-, cytologiske-, og histopatologiske undersøgelser.

I det omfang det er muligt, vil vi altid bruge blodprøver, røntgenbilleder og lignende taget hos egen dyrlæge så klienten spares for unødige omkostninger. I nogle tilfælde kan det dog blive nødvendigt med nye undersøgelser, hvis der er mistanke om sygdom hvor blodværdier kan forventes at have ændret sig væsentligt.

Udredning og behandlingsplan, prognose og omkostninger vil blive gennemgået med klienten inden behandlingsforløbet.

N.B. Det er vigtigt, at klienter, hvis dyr udelukkende er henvist til en billeddiagnostisk undersøgelse, bliver gjort opmærksom på at videre udredning på dyrehospitalet ikke vil kunne finde sted på samme tidspunkt, med mindre andet er aftalt.

Hvordan henvises patienter til hospitalet?

Henvisninger til kirurgisk eller medicinsk udredning (herunder også væres specialservices) kan ske ved at sende mail til henvisning@sund.ku.dkHusk at vedlæg journal og relevante informationer.

Henvisning til CT/MRI og radioaktiv Iod behandling sker ved at sende mail til roentgen@sund.ku.dk Husk at vedlæg journal og relevante informationer.

Vi vil være meget taknemmelige for at have et direkte/akut telefonnummer, hvor henvisende dyrlæge kan kontaktes. Henvisende dyrlæge er altid velkommen til at kontakte os for at diskutere henvisningen.

Vi vil kontakte jer mht. undersøgelsestidspunktet når vi har truffet en aftale med jeres klient.

Hvornår modtager vi henvisninger?

Vi modtager mandag - torsdag hver uge (ferier efter særlig plan). Akutte henvisninger modtages derudover efter nærmere aftale.

Vigtig information til jeres klienter

Det er vigtigt, at klienten er forberedt på, at det første besøg hos os kan være en visitationskonsultation, og at visse typer af avanceret diagnostik samt operationer ikke nødvendigvis finder sted samme dag, men men at det diagnostik og behandlingsplan aftales i forbindelse med besøget.

Det er også en stor hjælp, at henvisende dyrlæge på forhånd har diskuteret økonomi med klienten, idet mange udredninger og behandlinger koster mindst 5.000-10.000 kr. eller mere ved indlæggelse og intensive behandlingsforløb. Det forventes at klienten afregner kontant ved endt behandlingsforløb.

Epikrise til henvisende dyrlæge

Der vil ved udskrivning af patienten og/eller afslutning af forløbet hos henviste patienter blive sendt en epikrise med information om diagnose, undersøgelsesresultater og terapeutisk plan. Vi vil også kontakte henvisende dyrlæge for at konferere status på og behandling af patienten. Nogle behandlingsforløb vil kræve en efterbehandling på hospitalet. Så snart det er muligt vil patienten dog blive hjemsendt til videre behandling og kontrol hos henvisende dyrlæge.