Hvad betyder et vagtsamarbejde?
Et vagtsamarbejde betyder, at vi formaliserer et samarbejde mellem os, hvor du som dyrlæge kan henvise til Universitetshospitalet udenfor dine egne åbningstider, i weekender, helligdage, ferier, eller hvornår du måtte have brug for det.  På din hjemmeside og telefonsvarer kan du derefter oplyse dyreejerne om, at de kan henvende sig til os udenfor din egne åbningstider. Samarbejdskontrakten begrænser hverken dig eller os i at samarbejde med andre, ligesom den ikke giver nogen økonomisk binding mellem os.

Universitetshospitalet for Familiedyr har indgået en aftale om vagtsamarbejde med følgende klinikker og hospitaler;

Hvad bliver der foretaget i vagterne?
Vi udfører de undersøgelser og behandlinger, som er nødvendige for dine patienter i vagten.  Efterbehandlinger og kontroller foretages hos dig med mindre andet er aftalt. Næste formiddag (senest mandag formiddag efter weekender) vil du få tilsendt journalerne pr. mail, så du er informeret om forløbene, og kan fortsætte en evt. behandling og kontrol hos dig.  

Hvis patienterne ikke kan færdigbehandles ambulant, men må indlægges, kontakter vi dig næste formiddag mellem 9.00-9.30. I samråd med ejeren og dig, vil vi tage stilling til om vi skal fortsætte forløbet hos os, eller om patienten skal overføres til videre behandling hos dig. Ejeren skal selv stå for transporten, da vi desværre ikke har mulighed for at hjælpe med det.

Deltagelse af dyrlægestuderende.
De dyrlægestuderende indgår i vagterne både frivilligt og som en del af deres obligatoriske kliniske rotation. De vil derfor deltage i undersøgelse og behandling under tæt supervision af den vagthavende dyrlæge. Vi oplever stort set aldrig at dyreejerne ikke synes om det, men vi opfordrer dog til at man oplyser det på sin hjemmeside, så ejerne er forberedte på det.

Skal man have indgået et vagtsamarbejde for at dyreejere kan komme ind til os med deres dyr?
Nej, det skal man ikke. Vi vil gerne understrege, at alle dyreejere er velkomne hos os i vagterne, uanset om vi har indgået et vagtsamarbejde eller ej. Men vagtsamarbejdet sikrer, at vi får informeret dig om at dine patienter er blevet behandlet hos os i vagten. Derudover holder vi en gang årligt et statusmøde for vores vagtsamarbejdspartnere her på hospitalet. Vi lægger stor vægt på at vi bevarer et godt og tillidsfuldt samarbejde, og at vi er i løbende dialog om at give dine kunder den bedst mulige behandling udenfor din åbningstid.

Selvom vi ikke har indgået et samarbejde med dig, er du altid velkommen til at kontakte os og rekvirere dine patienters journal, hvis de har været hos os i vagten. Du kan kontakte os på hospitalets hovednummer  35332930 på hverdage mellem 8.30 og 16.

Vagtsamarbejde – noget for dig?
Hvis du har yderligere spørgsmål til ovenstående eller ønsker at indgå et vagtsamarbejde med Universitetshospitalet for Familiedyr, er du velkommen til at kontakte Hospitalschef, Merete Holst Nissen, på mobil 40473587 eller på mail mehn@sund.ku.dk