Biomarkører i mavetarm-kræft og kroniske mavetarmsygdomme

Projektnavn:

Biomarkører i mave-tarmkræft og kronisk mavetarmsygdom hos hund og kat

Patienter til studiet:

Vi søger hunde og katte der er 1) raske, 2) har haft opkast og/eller diarre i minimum 3 uger eller 3) mistænkes for at have mavetarmkræft.

For hunde og katte der kan inkluderes i studiet betaler vi for en fuld kikkertundersøgelse af mave-tarmkanalen og undersøgelsen af vævsprøver (værdi cirka: 12.000-15.000kr).

Klientbrochure  

Formål med projektet:

Mavetarm-kræft ses hos 8% af hunde og 14% af katte med kræft. Symptomerne på mave-tarmkræft omfatter blandt andet opkast, diarre og nedsat ædelyst og bare generel træthed. Disse tegn kan ses ved mange andre sygdomme, og de hjælper derfor ikke ejer eller dyrlæge meget med at komme frem til den rette diagnose. Der kan derfor gå lang tid fra en hund eller kat har tegn på problemer i mavetarmkanalen til man kommer til en diagnose.  

Når mavetarmkræft først opdages sent i forløbet kan kræften allerede have spredt sig. Det skyldes blandt andet at man ud over de almindelige blod- og afføringsprøver, skal udtage vævsprøver fra mave og/eller tarm for at stille diagnosen.  Det kræver fuld narkose med kikkert-undersøgelse eller en stor bughuleoperation.  Det betyder at mange hunde- og katteejere fravælger at udtage prøver eller venter til deres dyr er meget sygt. Der er derfor brug for en god, billig og troværdig test for mavetarmkræft hos hund og kat som er så skånsom og troværdig som mulig.

Målet med vores projekt er derfor at finde en ”biomarkør” til diagnose af mavetarmkræft. En biomarkør er noget vi kan måle i de dyr, der har en given sygdom. Da vi gerne vil finde en biomarkør, der på en let og smertefri måde kan stille diagnosen kræft vil vi undersøge om man kan bruge afføring fra syge hunde og katte. Det vil betyde, at vi helt uden at skulle stikke med en nål for at få blod eller udtage vævsprøver med en kniv under fuld narkose ville kunne stille den rigtige diagnose. Det ville øge dyrevelfærden for disse patienter men også nedsætte mængden af økonomisk og følelsesmæssig stress og bekymring hos de dyreejere, der har hunde eller katte med tegn som godt kunne skyldes mave-tarmkræft.

Projektperiode: 2017-2022

Samarbejdspartnere: Projektet er et PhD-samarbejde mellem Institut for Klinisk Veterinærmedicin og Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet samt Universitetsdyrehospitalerne på University of Glasgow, University of Edinburgh og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet.

Kontaktinformation: Dyrlæge Janne Graarup Lyngby, telefon: 21288672