Knoglekræft hos hund

Projektnavn:
Diagnostik af osteosarkom ved BASP-specialfarvning af cytologiske præparater.

Patienter til studiet:
Vi søger celleprøver (cytologiske præparater) fra hunde med faste knogle relaterede tumorer eller tumorer mistænkt for at være ekstraskeletale osteosarkomer. De cytologiske præparater kan fra finnålsaspirat eller biopsi, hvorfra der er lavet enten aftryks- eller rullepræparat. Vi søger i øvrigt også aflivede hunde med faste knogleassocierede tumorer eller tumorer mistænkt for at være ekstraskeletale osteosarkomer, som ejer har doneret til forskning. Fra disse hunde udtager vi selv de nødvendige prøver. Vi er ydermere interesserede i tumorvæv fjernet ved operation, hvorfra vi selv vil udtage de nødvendige prøver.

For hunde der inkluderes i studiet, opbevarer vi ingen personfølsomme informationer, men kun data om hunden såsom alder, race, køn, navn samt evt. svar på indsendelse af biopsi til histopatologisk vurdering.  Ved inkludering i studiet skal ejer underskrive en samtykkeerklæring.

Formål med projektet:
Ondartet knoglekræft (osteosarkomer) er den hyppigste primære skeletale neoplasi hos hunde og udgør op mod 85 % af alle diagnosticerede neoplasier i relation til skeletsystemet. Udover osteosarkomer kan primær neoplasi i skeletsystemet også forefindes i form af bl.a. chondrosarkomer (kræft med ophav i bruskvæv), fibrosarkomer (kræft med ophav i bindevæv) og hæmangiosarkomer (kræft med ophav i blodkar). De fire nævnte neoplasier oprinder alle fra såkaldt mesenchymalt væv, og differentiering imellem disse er vigtig rent prognostisk og behandlingsmæssigt, da typen er afgørende for korrekt valg af terapi og vurdering af prognose.

Initiel diagnostik af faste knogleassocierede tumorer kan bestå af en celleprøve, et såkaldt finnålsaspirat. Problematikken består dog i at man ikke kan skelne præcist mellem osteosarkomer, fibrosarkomer, chondrosarkomer og hæmangiosarkomer på baggrund af et finnålsaspirat. Derfor er der på nuværende tidspunkt brug for yderligere diagnostik i form af histopatologi, som udføres på baggrund af en vævsprøve (biopsi), som skal udtages på fuldt bedøvet hund.

Projektets formål er at undersøge om en specialfarvning med NBT/BCIP (nitroblå-tetrazolium-chlorid/5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphat-toludin), kan bidrage til at differentiere osteosarkomer fra andre mesenchymale tumorer. Modsat chondrosarkomer, fibrosarkomer og hæmangiosarkomer, har osteosarkomer BASP-aktivitet og vil derfor farve positive ved farvning med NBT/BCIP. Ved denne specialfarvning vil der allerede ved udtag af en celleprøve (finnålsaspirat) kunne laves en vurdering af, hvilken type kræft der formentligt er tale om. Dette vil medføre, at man som hundeejer langt hurtigere får et svar på, hvilken type kræft der er tale om, hvormed man hurtigere kan få viden om prognose og muligheder for behandling af hunden.

Projektperiode:
Februar 2019 – januar 2024.

Samarbejdspartnere:
Projektet er et specialeprojekt som udføres i samarbejde med Institut for Klinisk Veterinærmedicin.

Kontaktinformation:
Pernille Holst, dyrlæge
Resident, ECVIM-CA onkologi
e-mail: ph@sund.ku.dk