Karakterisering af kognitiv dysfunktion (demens) hos hund 

Projektnavn: Karakterisering af kognitiv dysfunktion (demens) hos hund samt evaluering af hunden som en vigtig model for Alzheimer’s sygdom
Patienter til studiet: Hunde af begge køn og alle racer som er over 8 år og mistænkt for at lide af aldersbetinget kognitiv dysfunktion (demens). Symptomer på dette kan for eksempel være ændret søvnmønster, rastløshed/formålsløs vandren, desorientering, urenlighed, nedsat social interaktion eller umotiveret angst.
Hunden må ikke være i symptomatisk behandling og må ikke have andre sygdomme,
der kan give lignende symptomer.

Formål med projektet: Flere undersøgelser har vist, at de kliniske tegn og de neurobiologiske ældningsprocesser i hjernen hos ældre hunde på flere områder ligner de forandringer der ses hos mennesker med tidlig demens af Alzheimer’s typen. Da hunden udvikler sygdommen spontant og lever i samme miljø som mennesker, gør at hunden er interessant at undersøge som model for human ældning og demens. Formålet med projektet er at bidrage til yderligere karakterisering af denne sygdom hos hund, hvilket skal være medvirkende til at eftervise at hunden er en pålidelig spontan model for tidlig Alzheimers sygdom hos mennesker. Projektet er et komparativt studie af kognitiv dysfunktion hos hund og tidlig Alzheimers sygdom hos mennesker, med specielt fokus på kliniske karakteristika og de cellulære sygdomsmekanismer.

Projektet skal på denne måde være med til at danne grundlag for udvikling af mere
prædikative dyremodeller for sygdommen. Desuden vil den øgede viden omkring
kognitiv dysfunktion hos den ældre hund bidrage til mere fokus på denne sygdom,
således at dyrlæger i fremtiden bliver bedre i stand til at øge livskvaliteten hos de afficerede hunde og deres ejere.

Projektperiode: 2017-2020

Samarbejdspartnere:

Projektet er et tæt samarbejde mellem
Universitetshospitalet for Familiedyr og sektion for Anatomi og Biokemi,
Institut for Klinisk Veterinær og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet samt
Institut for Molekylær Medicin på Syddansk Universitet

Kontaktinformation: Post doc. , dyrlæge Barbara Blicher Thomsen, tlf. 9356 5725