Masteruddannelse

Masteruddannelse i klinisk familiedyrsvidenskab (Master of Companion Animal Clinical Science)

Masteruddannelsen er et universitetsbaseret efteruddannelsesforløb for smådyrsdyrlæger i klinisk praksis, udbudt af Institut for Klinisk Veterinærmedicin (IKV) ved Københavns Universitet og Den Danske Dyrlægeforening i tæt samarbejde.

Uddannelsen er modulopdelt hvor de 4 første moduler udgøre den danske Fagdyrlægeuddannelse i Klinisk Familiedyrsvidenskab.

De 3 efterfølgende moduler giver sammen med et afsluttende masterprojekt, mulighed for at specialisere sig inden for enten;

  • Intern Medicin
  • Kirurgi
  • Kardiologi
  • Neurologi
  • Onkologi
  • Ofthalmologi
  • Dermatologi
  • Odontologi

Mere information kan ses ved at besøge den Veterinære Masteruddannelses hjemmeside

Interesserede kan kontakte master@sund.ku.dk eller studieleder Professor Annemarie Thuri Kristensen