Henvisning - for dyreejere

Information om henvisning af patienter til Universitetshospitalet for Familiedyr

Universitetshospitalet for Familiedyr er Danmarks eneste veterinære undervisningshospital. Vores hospital er særdeles veludstyret, og vi har stor ekspertise og erfaring indenfor såvel medicinske- som kirurgiske sygdomme.

Universitetshospitalet for Familiedyr modtager henvisninger fra privatpraktiserende dyrlæger indenfor følgende områder:

 • Akut/Intensiv medicin
 • Anæstesi
 • Billeddiagnostik (røntgen, ultralydsundersøgelser, CT-skanning og MRI-skanning)
 • Klinisk patologi (Blodprøveanalyser)
 • Hjertesygdomme
 • Fysioterapi (genoptræning efter operationer, slidgigt mv.)
 • Intern medicin (hormonelle lidelser, lever, nyre, mave-tarmsygdomme, urinvejssygdomme)
 • Kirurgi (knoglekirurgi (Ortopædi) og bløddelskirurgi)
 • Tandsygdomme (Odontologi)
 • Krybdyr, gnavere og fugle
 • Neurologi (nervesygdomme)
 • Øjensygdomme
 • Kræftsygdomme (Onkologi)
 • Luftvejslidelser
 • Transfusionsmedicin (Blodbank)

Hvordan bliver man henvist til hospitalet?

Henvisning af dit dyr kan kun ske i gennem egen dyrlæge. Kontakt derfor din dyrlæge for en henvisning til hospitalet. Herved får vi den bedste mulighed for at få oplysninger om tidligere sygehistorie samt forudgående undersøgelser og behandling. Dermed kan meget dobbeltarbejde undgås.

Vi vil kontakte jer mht. undersøgelsestidspunktet når vi har modtaget henvisningen fra jeres dyrlæge. 

Hvad kan man forvente?

Ved det første besøg vil man blive mødt af en dyrlæge og en sygeplejerske fra en af hospitalets specialservicer. Der vil desuden være dyrlægestuderende til stede ved konsultationen. Her optages sygehistorie, eventuelle oplysninger fra egen dyrlæge evalueres og der bliver foretaget en klinisk undersøgelse.

På baggrund af dette tages stilling til det videre forløb. Selvom der tidligere er taget blodprøver, røntgenbilleder og lignende, kan det blive nødvendigt med nye undersøgelser.

Udredning og behandlingsplan, prognose og omkostninger vil blive gennemgået inden behandlingsforløbet startes.

Vigtig information

Det er vigtigt, at være forberedt på, at det første besøg hos os kan være en visitationskonsultation, og at visse typer af avanceret diagnostik samt operationer ikke nødvendigvis finder sted samme dag, men tidssættes i forbindelse med besøget.

Det forventes at der afregner kontant efter hvert behandlingsforløb. Det er derfor en god idé at tale med din egen dyrlæge om eventuelle udgifter inden henvisningen til Universitetshospitalet for Familiedyr. Hvis der er tvivl kan din dyrlæge altid kontakte hospitalet inden henvisning.

Hvornår modtager vi patienter?

Vi modtager patienter mandag - torsdag hver uge (ferier undtaget). Akutte henvisninger modtages derudover efter nærmere aftale.

Epikrise til henvisende dyrlæge

Der vil ved udskrivning af patienten og/eller afslutning af forløbet hos henviste patienter blive sendt information om diagnose, undersøgelsesresultater og videre plan til din egen dyrlæge. Nogle behandlingsforløb vil kræve en efterbehandling på hospitalet men så snart det er muligt vil patienten dog blive afsluttet til videre behandling og kontrol hos henvisende dyrlæge.