Universitetshospitalet for Familiedyr har indgået en aftale om vagtsamarbejde med følgende dyreklinikker og dyrehospitaler:

Vores vagtsamarbejde betyder, at ovennævnte klinikker og hospitalerne henviser deres dyreejere og patienter til os udenfor deres egen åbningstid - eller for Vagtkreds København-Nord´s vedkommende udenfor vagtkredsens åbningstid. Vi kan kontaktes døgnet rundt på telefon 3533 2930.

Når du som henvist vagtpatient kommer ind til os, må du meget gerne ved indskrivningen oplyse os hvilken klinik eller hospital du er tilknyttet til daglig, så det kan blive noteret i dit dyrs journal.

Vi vil gerne understrege, at alle dyreejere er velkomne hos os i vagterne, uanset om vi har indgået et vagtsamarbejde med din dyrlæge eller ej. Vagtsamarbejdet sikrer at vi får informeret vores samarbejdspartnere om at vi har haft dit dyr til behandling hos os, men selvom vi ikke har indgået et samarbejde med din dyrlæge, er de velkomne til at kontakte os og rekvirere dit dyrs journal.

Praktisk om behandling

Vi vil foretage den undersøgelse og behandling, som er nødvendigt for dit dyr i vagten. Næste formiddag (senest mandag formiddag efter weekender) vil din dyrlæge få tilsendt journalen pr. mail, så de er informerede om forløbet, og kan fortsætte en evt. behandling og kontrol hos dem. Hvis du skal bestille en tid til efterfølgende kontrol hos din egen dyrlæge, kan det derfor være en god idé at vente med at kontakte dem til efter kl. 12, så vi kan være sikre på at de har modtaget journalen, og er orienteret om at du har været hos os i vagten med dit dyr.

Universitetshospitalet for Familiedyr er en del af Københavns Universitet. Vi er et undervisningshospital, hvilket vil sige at vi skal give kommende dyrlæger den kliniske del af deres uddannelse. Det betyder, at de dyrlægestuderende deltager i undersøgelse og behandling af dit dyr som en del af deres kliniske træning i skadestuebehandling. Deres deltagelse sker altid under tæt supervision af den vagthavende dyrlæge.

Indlæggelse

Er dit dyr så sygt at det må indlægges, vil vi kontakte din dyrlæge næste formiddag og informere dem. I samråd med dig og din dyrlæge, vil vi tage stilling til om vi skal fortsætte behandlingen hos os, eller dit dyr skal overføres til din egen dyrlæge. Du skal selv stå for transporten, da vi desværre ikke har mulighed for at hjælpe med det.