Priser for dyrlægeydelser

Priserne er inklusive moms. Udover konsultationshonorar betales for medicin og materialer samt specielle undersøgelser hvis dette bliver nødvendigt.

Takster for alle øvrige behandlinger m.v. oplyses på forespørgsel - ring gerne på 35 33 29 30.

Betaling sker efter hver konsultation eller ved hjemsendelse efter hospitalsophold. Der kan betales med kontanter, check samt de fleste almindelig betalingskort.

Ret til ændringer forbeholdes. Spørg gerne om prisen inden behandlingens start.

Vi gør opmærksom på, at der er sket en mindre prisstigning pr. 15.10.21 og vi opdaterer derfor priserne på denne side. Ring til os hvis der ønskes priser på vores ydelser.