Priser for dyrlægeydelser

Priserne er inklusive moms. Udover konsultationshonorar betales for medicin og materialer samt specielle undersøgelser hvis dette bliver nødvendigt.

Takster for alle øvrige behandlinger m.v. oplyses på forespørgsel - ring gerne på 35 33 29 30.

Betaling sker efter hver konsultation eller ved hjemsendelse efter hospitalsophold. Der kan betales med kontanter, check samt de fleste almindelig betalingskort.

Ret til ændringer forbeholdes. Spørg gerne om prisen inden behandlingens start.

Konsultation i normal konsultationstid (hverdage 8:00-14:30) **

kr.     657,50

Konsultation (skadestue, hverdage 8:00-14:30)**

kr.     986,50

Konsultation udenfor normal konsultationstid**(hverdage efter 14:30 samt weekend- og helligdage hele døgnet)

kr.    1.643,75 

Konsultation (gnavere, fugle m.m.< 200 g i normal konsultationstid**

kr.     478,12

Konsultation (gnavere, fugle m.m. < 200g) udenfor normal konsultationstid**(hverdage efter 14:30 samt weekend- og helligdage hele døgnet)

kr.    986,50

Receptudstedelse i skadestuen

kr.     657,50

Aflivning  < 1 kg (ekskl. urnekremering)*

kr.     557,93

Aflivning < 1 kg, skadestue (ekskl. urnekremering)*

kr.     1.036,05

Aflivning 1-10 kg (ekskl. urnekremering)*

kr.    1.621,99

Aflivning  1-10 kg skadestuevagt  (ekskl. urnekremering)*

kr.    2.100,12

Aflivning > 10 kg (ekskl. urnekremering)*

kr.    2.100,12

Aflivning >10 kg skadestuevagt  (ekskl. urnekremering)*

kr.    2.418,87

* Såfremt vi må bruge dyret i undervisningen, vil der blive fratrukket beløb for kremering fra ovenstående priser (615 kr). Dette gælder kun dyr > 1 kg.

For urnekremering betales særskilt.              

 **Prisen er for konsultation. Eventuel medicin og yderligere diagnostiske undersøgelse takseres ud over konsultationsprisen. Spørg gerne om prisoverslag inden yderligere undersøgelser og behandling startes.

 

For alle aflivninger gælder, at hvis dyret bringes ind til aflivning af andre end den registrerede ejer, skal der medbringes gyldig fuldmagt fra ejeren.

 

 

 

 

Neutralisation af hanhund < 10 kg alt inkl.

kr.  1.889,44

Neutralisation af hanhund 10 - 25 kg alt inkl.

kr.  2.053,81

Neutralisation af hanhund > 25 kg alt inkl.

kr.  2.345,69

Neutralisation af hankat

kr.    558,88

Neutralisation af hankat inkl. øretatovering og registrering

kr.     815,31

Neutralisation af hankat inkl. øretatovering, registrering og vaccination

kr.  1.168,77

Neutralisation af hunkat

kr.    910,64

Neutralisation af hunkat inkl. øretatovering og registrering

kr.  1.167,06

Neutralisation af hunkat inkl. øretatovering, registrering og vaccination

kr.  1.520,53

Neutralisation af hunhund < 10 kg alt inkl. (Kontakt os når den går i løbetid, så finder vi en tid til sterilisation 3 måneder frem)

kr.  3.306,35

Neutralisation af hunhund 10 - 25 kg alt inkl. (Kontakt os når den går i løbetid, så finder vi en tid til sterilisation 3 måneder frem)

kr.  3.558,63

Neutralisation af hunhund > 25 kg alt inkl. (Kontakt os når den går i løbetid, så finder vi en tid til sterilisation 3 måneder frem)

kr.  3.848,07

Neutralisation af kaniner, marsvin og fritter (hundyr)

kr.  1.706,21

Neutralisation af kaniner, marsvin og fritter (handyr)

kr.  1.387,32