31. marts 2020

Coronavirus hos hund og kat

Kan hunde og katte få COVID-19?

Sidens indhold opdateres løbende med ny information. Sidste revision 20. januar 2021.

Informationen her fra siden er samlet af vores dyrlæger på Universitetshospitalet for Familiedyr.

Der er flere undersøgelser, der peger på, at mennesker kan smitte katte med den nye coronavirus, SARS-CoV-2. Det første tilfælde af SARS-CoV-2 hos kat blev konstateret i Belgien i marts og siden da er der kommet flere rapporter om viruspositive katte fra COVID-19-positive husstande både i og udenfor Europa. I Wuhanprovinsen i Kina har forskere testet 102 huskatte og fundet antistoffer mod coronavirussen, SARS-CoV-2, i 14% af dem. Flere af kattene kommer fra husstande, hvor der er konstateret COVID-19 og de resterende katte formodes at have været i kontakt med smittede mennesker. Fælles for alle tilfældene er således, at det er mennesker, der har smittet kattene, og ikke omvendt. Eksperimentelle laboratorieforsøg i Kina har vist, at katte, der bliver inokuleret med høje doser af virus i næsen, kan smitte andre katte, hvis man placerer dem tæt på hinanden. Det er meget vigtigt at understrege, at laboratorieforsøg langt fra altid afspejler virkeligheden, og vi ved ikke på nuværende tidspunkt, om smitte fra kat til kat kan finde sted under naturlige forhold.

Bliver kattene syge ?

Indtil videre har de viruspositive katte enten ikke været syge eller haft milde og forbigående tegn på luftvejssygdom og/eller opkast/diarrhea. En enkelt kat er afgået ved døden, men da katten tilsyneladende havde svær samtidig hjertesygdom, er det sandsynligvis ikke COVID-19 alene, der forårsagede kattens død.

Hvad så med hunde ?

På baggrund af eksperimentelle laboratorieforsøg formodes hunde ikke at være særlig følsomme overfor det nye coronavirus på samme måde som katte. Der findes indtil videre enkelte rapporterede tilfælde af coronapositive hunde fra COVID-19-positive husstande, og sygdomsbilledet har enten været ikke-eksisterende eller mildt. I Danmark er der 1 rapporteret smittet hund. Denne hund kom fra et hjem hvor COVID-19 er rapporteret. 

Skal jeg teste min hund eller kat?

Hvis din hund eller kat har feber eller tegn på sygdom i luftveje eller mavetarmsystem er det overvejende sandsynligt, at den fejler noget andet end COVID-19. Myndighederne anbefaler ikke at teste hunde og katte rutinemæssigt for COVID-19. Test af hunde og katte er kun relevant i de tilfælde, hvor dyret bor sammen med eller passes af personer, der er testet positive for COVID-19 indenfor de sidste 14 dage og dyret samtidig udviser symptomer på akut sygdom fra luftvejene og/eller mavetarm kanalen, hvor disse ikke kan forklares med andre mere almindeligt forekommende sygdomme. I det tilfælde kan tilsyn og test af din hund eller kat aftales direkte med dyrlægen.

Der er bred enighed om, at den primære smittekilde for mennesker er andre mennesker. Der er på nuværende tidspunkt ikke videnskabeligt bevis for, at hunde og katte spiller en rolle i spredningen af sygdommen. Men det er alligevel vigtigt at forstå, at COVID-19 er en ny sygdom, hvor viden samles ind løbende.

Det anbefales ud fra et forsigtighedsprincip, at man generelt opretholder en god hygiejne i omgangen med familiens dyr. Myndighederne anbefaler hyppig håndvask eller håndsprit samt generel rengøring. Mennesker, der er syge, bør så vidt muligt afholde sig fra tæt kontakt med familiens dyr.

Mere information omkring Corona hos hund og kat

På vores hjemmeside kan man i øvrigt finde hyppige spørgsmål om COVID-19 hos hund og kat

Der henvises i øvrigt til den Den Danske Dyrlægeforenings vejledning: https://www.ddd.dk/dyreejere/coronavirus-og-kaeledyr/

Alle mennesker i Danmark skal følge myndighedernes anbefalinger: https://www.sst.dk/corona