03. januar 2012

Fusion af to veterinære institutter

To institutter er nu fusioneret til et institut

Ved indgangen til det nye år er Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab og  Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme blevet slået sammen til et institut. Det nye institut har fået navnet

Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab (IKVH).

Det er første gang basale - og anvendte fag samles under et institut og der er store forventninger til at de sammenbragte faggrupper kan berige hinanden både indenfor forskning, undervisning, formidling, innovation og service.

Fusionen blev markeret den 3. januar ved et fælles morgenbord for alle de ansatte. Institutleder Asger Lundorff Jensen bød velkommen og sagde blandt andet:

Vi skaber værdier for samfundet og for dyrene (vi underviser, vi uddanner, vi forsker). Min vision for instituttet er, at det er os, der bestemmer, hvad der er på samfundets dagsorden indenfor vore områder. Og vi er rigtigt positionerede; dvs. vi rager op, vi er dem man spørger