Urinvejsinfektion hos hund

 

Projektnavn: Evidensbaseret diagnostik og behandling af nedre
urinvejsinfektioner hos hund
Patienter til studiet: Hunde med symptomer fra nedre urinveje: Hyppig urinering, ubehag eller besvær ved urinering eller blod i urinen.
Formål med projektet:

Det anslås, at 5-27% af hunde vil opleve en bakteriel urinvejsinfektion (UTI) på et tidspunkt i deres liv. Symptomer fra de nedre urinveje er dog ikke ensbetydende med bakteriel infektion og derfor kan der forekomme unødvendig eller forkert brug af antibiotika, som resulterer i udvikling af antibiotika resistens eller forsinker diagnosticeringen af ikke-infektiøse årsager til symptomerne. Korrekt diagnosticering, dvs. korrekt klassificering og lokalisering, er derfor et kritisk element i rationel antibiotikaanvendelse. Der ses en stadigt større forekomst af resistente bakterier hos både mennesker og dyr, og tillige findes flere beviser for, at uropatogener kan smitte mellem mennesker og deres kæledyr. Dyrlægers handlinger påvirker derfor også behandlingsmulighederne humant, og det er således yderst vigtigt, at vi gør en indsats for at bremse udviklingen.

Formålet med projektet er at optimere de diagnostiske og terapeutiske anbefalinger ved hjælp af videnskabelige undersøgelser på baggrund af forholdene i praksis. Der vil blive udtaget urinprøver fra hunde med symptomer fra de nedre urinveje med henblik på at be- eller afkræfte tilstedeværelsen af en bakteriel infektion, samt hvilket resistensmønster bakterierne har. Desuden vil en ny 24 timers dyrkningsmetode afprøves. Resultaterne bliver brugt til at udpege hvilke diagnostiske metoder, der har størst værdi for diagnosticeringen af blærebetændelse hos hunde, således at vi kan optimere de nuværende anbefalinger herfor, og sørge for et rationelt antibiotikaforbrug fremadrettet.

Projektperiode: 2014-2016
Samarbejdspartnere: Projektet er et samarbejde mellem Institut for
Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi og
Institut for Almen Medicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Kontaktinformation: PhD studerende, dyrlæge Tina Møller Sørensen. Tlf. 23649496.