Kognitiv dysfunktion (demens) hos hund

 

Projektnavn: Kognitiv dysfunktion hos hund karakterisering og undersøgelse af biomarkører.
Patienter til studiet: Hunde af begge køn og alle racer som er over 8 år og mistænkt for at lide af aldersbetinget kognitiv dysfunktion (demens). Symptomer på dette kan for eksempel være ændret søvnmønster, rastløshed, desorientering, urenlighed, nedsat social interaktion eller umotiveret angst. Hunden må ikke være i symptomatisk behandling og må ikke have andre sygdomme, der kan give lignende symptomer.

Formål med projektet: Alzheimers sygdom hos mennesker og det lignende syndrom der hos hund kaldes kognitiv dysfunktion baseres pt. hovedsaligt på en klinisk diagnose og kun post-mortem kan diagnosen stilles med sikkerhed. Flere undersøgelser har vist at den kognitive og neurobiologiske ældning hos hunde på flere områder ligner de forandringer der ses hos mennesker med tidlig demens af Alzheimers typen. Da hunden udvikler sygdommen spontant og lever i samme miljø som mennesker, gør at hunden er interessant at undersøge som model for human ældning.

 

Formålet med projektet er at bidrage til yderligere karakterisering af denne sygdom hos hund, hvilket skal være medvirkende til at påvise at hunden er en pålidelig spontan model for tidlig Alzheimers sygdom hos mennesker. Projektet er et komparativt studie af kognitiv dysfunktion hos hund og tidlig Alzheimers sygdom hos mennesker, med specielt fokus på måling af tidligt forekommende biomarkører i blodet. Ønsket om at undersøge netop biomarkører i blod, er at der er et stort behov for udvikling af lettilgængelige markører, som på sigt vil være anvendelige i klinisk praksis ved diagnostik af demente hunde. Projektet skal på denne måde være med til at danne grundlag for bedre muligheder for tidlig diagnosticering af sygdommen, hvilket er af stor vigtighed i forhold til at kunne udvikle en mere effektiv og måske også præventiv behandling

Projektperiode: 2011-2013

Samarbejdspartnere:

Lundbeck A/S

Hukommelsesklinikken, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet

Center for Funktionel Integrativ Neuroscience (CFIN), Aarhus Universitet

Kontaktinformation: PhD studerende, dyrlæge Trine Schütt, tlf. 3533 2941.

Klientbrochure Har du en gammel hund? kan downloades (1.865 kb, pdf) og printes her fra siden.