Validation of a high sensitivity troponin assay in companion animals

 

Projektnavn: Validation and application of a high sensitivity troponin assay in companion animals
Patienter til studiet: Katte med hjertelidelser (for katte: primært Maine Coons, British Shorthair og Norske Skovkatte med HCM diagnosticeret ved ekkokardiografi) samt  

 

Hunde og katte med systemisk inflammation herunder hunde med toksisk påvirkning af hjertet i forbindelse med slangebid.

Formål med projektet:  

Formål og projektbeskrivelse: At validere et højsensitivt troponin-assay og undersøge dets diagnostiske og særligt prognostiske værdi i relevante patientgrupper. En del af projektet vil også omhandle undersøgelse af troponins farmakokinetik. Troponin udgør et kompleks af regulatoriske proteiner i hjerte- og skeletmuskulatur, som er essentielle for regulering af muskelkontraktionen. Kardial troponin I og T er sensitive og specifikke biomarkører for beskadigelse af hjertemuskulaturen (septisk, toxisk, traumatisk og ikke mindst ved den høje belastning af hjertet, der er en følge af hjertesygdomme). Troponin frigives til blodbanen ved beskadigelse af hjertemuskelceller og har fundet stor diagnostisk anvendelse i kardiologien både humant og veterinært. En nylig udvikling af højsensitive assays har yderligere øget mulighederne for anvendelse af biomarkøren. De fleste raske dyr har et troponin-niveau under detektionsgrænsen, og troponin kan derfor indgå i diagnostikken af hjertesygdomme samt anvendes til detektion af hjertemuskelskade ved andre sygdomme, ved traume eller ved forgiftning. Endvidere har troponin vist lovende resultater som prognostisk markør, da der ved flere studier er fundet en sammenhæng mellem graden af hjertemuskelskade og troponin-niveauet i blodet. Da værdien således stiger med graden af sygdom, er det sandsynligt, at troponin også kan anvendes prognostisk ved andre systemiske lidelser samt til at forudsige progrediering af hjertesygdomme. Biomarkøren vil i så fald i fremtiden kunne anvendes til monitorering af hjertet ved både kardiære og non-kardiære systemiske lidelser og til vurdering af effekten af den medicinske behandling for hjertepatienter.

Projektperiode: 2010-2012
Samarbejdspartnere: Projektet er et samarbejde mellem Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og Rigshospitalet. Herudover indgår University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine i Pennsylvania, USA og Blå Stjärnan Djursjukhus i Gøteborg, Sverige som samarbejdspartnere.
Kontaktinformation: Dyrlæge, Ph.D.-studerende Rebecca Langhorn