Metaboliske forandringer i væv hos katte ved overvægt og sukkersyge

 

Projektnavn: Metaboliske forandringer i væv hos katte ved overvægt og sukkersyge
Patienter til studiet: Opfølgning på katte fra sukkersygeprojekt (2007-2009)
Formål med projektet:

Det anslås, at 25-40% af korthårede huskatte er overvægtige, og frekvensen af overvægtige er stigende blandt katte såvel som mennesker. Studier har vist, at der produceres mange forskellige hormoner og inflammatoriske stoffer i fedtvæv. Disse stoffer og hormoner nedsætter insulins effekt og kan i nogle tilfælde føre til sukkersyge, også kaldet type 2 sukkersyge. Da katte udvikler den samme type 2 sukkersyge, og da indekatte fører en inaktiv livsstil, hvilket prædisponerer for overvægt som hos mennesker, har katte vist sig at være en god model for mennesker med hensyn til sukkersyge.

 

Formålet med projektet: At karakterisere det vævs-specifikke molekylære grundlag for sygdomsudviklingen for type 2 sukkersyge hos katte og finde markører, der kan indikere en fremtidig potentiel udvikling af sukkersyge. Ved at udtage blod, muskel- og fedtvæv vil vi beskrive sammenhængen mellem overvægt, en kronisk lavgradig inflammation, ændringer i fedtsyresammensætningen og sukkersyge hos katte. Dette projekt vil bidrage til viden omkring forstadier til sukkersyge og derved muliggøre en tidligere igangsættelse af behandling for sukkersyge hos katte såvel som hos mennesker.

Projektperiode: 2010-2011
Samarbejdspartnere: Projektet er et samarbejde mellem Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme, Det Biovidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Farmaceutiske Fakultet.
Kontaktinformation: PhD studerende, dyrlæge Kathrine Stenberg