Vejledning til henvisning

Der gøres opmærksomt på at patienter henvist direkte til CT, MRI, røntgen eller fluoroskopi via billeddiagnostik, ikke modtager yderligere undersøgelse eller udredning. Ønskes dette, skal patienten henvises via hospitalet.

Patienter der henvises bedes være udredt med henblik på anæstesi. Der ønskes blodscreening på alle kritiske patienter, samt patienter over 5 år. Det forventes at henvisende dyrlæge selv har informeret ejer om risici vedrørende anæstesi.

På nuværende tidspunkt foretages der desværre ikke ultralydsundersøgelser på eksterne patienter på samme vis som med øvrige modaliteter. Ønskes en patient ultralydsundersøgt bedes den henvises til hospitalsudredning.

Således foregår proceduren ved henvisninger:

  • Send mail til rontgen@sund.ku.dk. Husk at medsende al relevant info.
  • Alle henvisninger visiteres af Billeddiagnostisk afdeling og henvisende dyrlæge vil blive kontaktet telefonisk, hvis der er tvivlspørgsmål.
  • Når henvisningen er godkendt vil ejer blive kontaktet med henblik på scanningstidspunkt, information om indlevering/ faste samt andre procedurer.
  • Henvisende dyrlæge informeres om scanningsaftalen.
  • Bedømmelse/svar på scanningen vil blive fremsendt til henvisende dyrlæge hurtigst muligt.

Henvisende dyrlæger er velkomne til at kontakte afdelingen telefonisk på tlf: 35 33 29 20 eller på mail rontgen@sund.ku.dk med spørgsmål vedrørende henvisning eller scanning.

Der gøres igen opmærksom på at ved henvisninger til billeddiagnostisk afdeling foretages der kun den undersøgelse der er rekvireret. Såfremt der ønskes lokalisering af problem eller yderligere undersøgelser skal patienten henvises til hospitalet i stedet.

Ved akut henvisning:

Ved behov for akutte scanninger, kontakt da venligst afdelingen på tlf: 35 33 29 20.

Vi gør opmærksom på at kritiske patienter ikke kan tages direkte ind i billeddiagnostisk afdeling, og disse patienter bedes henvist via Dyrehospitalets akutservice tlf: 35 33 29 30.