Vejledning til henvisning

Vejledning ved henvisninger til Billeddiagnostisk Afdeling

Der gøres opmærksomt på at patienter henvist direkte til CT og MRI via billeddiagnostik, ikke modtager yderligere undersøgelse eller udredning, ønskes dette skal patienten henvises via hospitalet.

Det forventes at henvisende dyrlæge selv har informeret ejer om risici vedrørende anæstesi.

Patienter der henvises bedes være udredt med henblik på anæstesi, og der ønskes blodscreening på alle kritiske patienter, samt patienter over 5 år.

Således foregår proceduren ved henvisninger:

  • Send mail til rontgen@sund.ku.dk. Husk at vedhæfte alle relevante info
  • Alle henvisninger visiteres af Billeddiagnostisk afdeling og henvisende dyrlæge vil blive kontaktet telefonisk, hvis der er tvivlspørgsmål.
  • Når henvisningen er godkendt vil ejer blive kontaktet med henblik på scanningstidspunkt.
  • Ejeren vil få instrukser om indlevering/ faste samt andre procedurer.
  • Henvisende dyrlæge informeres om scanningsaftalen.
  • Bedømmelse/svar på scanningen vil blive fremsendt hurtigst muligt.

Henvisende dyrlæger er velkomne til at kontakte afdelingen telefonisk på tlf: 35 33 29 20 eller på mail rontgen@sund.ku.dk med spørgsmål vedrørende henvisning eller scanning.

Der gøres opmærksom på at ved henvisninger til billeddiagnostisk afdeling foretages der kun den undersøgelse der er rekvireret.

Såfremt der ønskes lokalisering af problem eller yderligere undersøgelser skal patienten henvises til hospitalet i stedet.

Henvisningerne visiteres hurtigst muligt. Dog kan der forekomme ventetid afhængigt af patientpresset.

Ved akutte henvisning:

Ved behov for akutte scanninger, kontakt da venligst afdelingen på tlf: 35 33 29 20.

Afdelingen vil i det omfang, det er muligt, indpasse akutte scanninger, men kan desværre ikke i alle tilfælde efterkomme ønsket.

Vi gør opmærksom på at kritiske patienter ikke kan tages direkte ind i røntgenservicen, og disse patienter bedes henvist via Dyrehospitalets akutservice tlf: 35 33 29 30.

Disse patienter afregner til Dyrehospitalet direkte og der pålægges akuthonorar og betaling ifølge behandlingen.

Der gøres endvidere opmærksom på at billeddiagnostisk afdeling forbeholder sig ret til at afvise patienter, hvor lokalisering af problem ikke er foretaget tilfredsstillende eller der ikke forelægger relevante anamnestiske oplysninger. I så fald vil henvisende dyrlæge blive kontaktet med henblik på lokalisering evt. henvisning til anden relevant service.

Ligeledes forbeholder billeddiagnostisk afdeling sig retten til at anbefale anden billeddiagnostik, såfremt dette findes mere relevant for den pågældende lidelse.