Radiologi second opinion

Second opinion - røntgenoptagelser

Billeddiagnostisk Afdeling afgiver second opinion på eksterne røntgenoptagelser. Der gøres dog opmærksom på at der ikke foretages bedømmelse af røntgenoptagelser, der indgår i juridisk tvistspørgsmål eller tilsvarende.

Pris for second opinion er kr 435,- inkl. moms. Endvidere gøres opmærksom på at indsendte billeder (hvad enten digitale eller analoge), der har været underkastet bedømmelse, beholdes og arkiveres for senere dokumentation.

Optagelserne samt anamnestiske oplysninger sendes til

Billeddiagnostisk Afdeling
Institut for Klinisk Veterinærvidenskab
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
Dyrlægevej 32
1870 Frederiksberg C