Billeddiagnostisk second opinion

Billeddiagnostisk Afdeling afgiver second opinion på eksterne billeddiagnostiske optagelser. Der gøres dog opmærksom på at der ikke foretages bedømmelse af optagelser, der indgår i juridisk tvistspørgsmål eller tilsvarende.

Pris for second opinion på røntgenoptagelser, CT eller MRI aftales individuelt med afdelingen. Endvidere gøres opmærksom på at indsendt materiale (hvad enten digitale eller analoge), der har været underkastet bedømmelse, beholdes og arkiveres for senere dokumentation.

Optagelserne samt anamnestiske oplysninger sendes til

Billeddiagnostisk Afdeling
Institut for Klinisk Veterinærvidenskab
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
Dyrlægevej 32
1870 Frederiksberg C