Iodbehandling

Iod-131 behandling af hyperthyroidisme hos katte

Som et alternativ til kirurgisk eller medicinsk behandling af felin hyperthyroidisme, tilbyder Billeddiagnostisk Afdeling iod-131 behandling.

Henvisning kan ske enten via elektronisk henvisningsformular eller ved at kontakte røntgenafdelingen.

Iod-131 behandling anses som en sikker, simpel og meget effektiv behandling af felin hyperthyroidisme, der endvidere ikke er associeret med bivirkninger. Iod-131 har en halveringstid på 8 dage og udsender både og -stråling. Behandlingen foregår ved en injektion af radioaktiv iod-131, der herefter ophobes i gl. thyroidea, hvor de hyperplastiske celler destrueres af især den kort-rækkende -stråling. På grund af den radioaktive stråling, især -strålingen, skal kattene af sikkerhedsmæssige hensyn interneres indtil udstråling er reduceret. Det skal således forventes at katten skal være hospitaliseret i 14 dage efter behandlingen.

Før behandlingen seponeres eventuel medicinsk behandling i 2 uger. Ved indlæggelsen foretages en generel undersøgelse af katten inkluderende undersøgelse af hjerte, lever og nyrer. Når diagnosen hyperthyrodisme er bekræftet og der ved undersøgelsen ikke er fundet kontraindikationerne på at internere patienten, overgår patienten til behandling. Katten vil blive passet og plejet på sædvanlig vis, i det omfang det er muligt i relation til strålebeskyttelse af personalet. Det er tilladt at katten har enkelte stykker legetøj med under indlæggelsen, disse vil dog blive destrueret efterfølgende.

Behandling kan kun ske efter henvisning fra egen dyrlæge, hvor katten skal være diagnosticeret med felin hyperthyroidisme med signifikant forhøjede T4-værdier. Behandlingen koster for ukomplicerede tilfælde fra 15.000 kr. der betales ved indlæggelsen.

For mere information eller for henvisning af katte til iod-131 behandling venligst kontakt dyrlæge Lene Buelund, Billeddiagnostisk afdeling på mail rontgen@sund.ku.dk eller telefon 3533 2920