Henvisning til Veterinær Billeddiagnostik

Veterinær Billeddiagnostisk afdeling udfører undersøgelser fra eksterne dyrlæger. Ved henvisning direkte til Billeddiagnostik, uden yderligere undersøgelse eller udredning, bedes du kopiere nedenstående tekst i en mail, udfylde informationerne og sende mailen til rontgen@sund.ku.dk. På nuværende tidspunkt, foretages ikke ultralydsundersøgelser fra eksterne dyrlæger. Disse skal henvises igennem hospitalet. Læs gerne vejledning til henvisning for yderligere information.

Henvisende dyrlæges navn/klinik/hospital:

Tlf.nr. (gerne direkte):

Ejers navn:

Ejers adresse:

Ejers tlf.nr:

Dyrets navn:

Dyrets fødselsdato:

Dyrets art/race:

Dyrets køn

Anamnese og relevant sygehistorie:

Informationer relevante for anæstesi:

Hvilken modalitet er henvisningen til (CT, MRI, Røntgen, Fluoroskopi. Er I i tvivl om den mest hensigtsmæssige modalitet, kontakter vi jer gerne inden scanningen):

Region (venligst præcisere så godt som muligt):

Afregning (slet venligst den valgmulighed, der ikke er aktuel):

-          Klienten afregner direkte til hospitalet ved hjemsendelse

-          Faktura sendes til henvisende dyrlæge

Præanæstetisk blodprofil (skal udføres på alle patienter over 5 år og kritiske patienter), røntgenbilleder,

Journal, laboratoriesvar, eller andet relevant materiale bedes vedhæftet.

NB: Svaret fra undersøgelsen kan forekomme på engelsk