Henvisning til CT og MRI

Henvisning til CT og MRI

Denne henvisningsside kan kun benyttes af dyrlæger!

Ved henvisning til CT eller MRI scan benyttes elektronisk rekvisition.

Husk at rekvirerede patienter skal være udredte mhp. anæstesi, samt at der ønskes blodscreening på alle kritiske patienter, samt på patienter over 5år.

Bemærk at alle felter markeret med * SKAL udfyldes

Hvis formularen ikke er udfyldt tilstrækkeligt vil det fremgå af fejlmeddelelse nederst på siden. Når rekvisitionen er afsendt vil henvisende dyrlæge modtage bekræftende mail sker dette ikke, er der fejl i afsendelsen og Billeddiagnostisk afdeling vil ikke modtage mail om henvisningen, ved gentagne fejl kontaktes afdelingen tlf. 35 33 29 20.

Tilbagemelding af bedømmelsen af henviste CT- og MRI- scanninger sker hurtigst muligt og sendes til henvisende dyrlæge, der ligeledes modtager DVD med scanningsbillederne.

Billeddiagnostisk afdeling udleverer ikke svar til dyreejeren, ligesom den videre behandling af patienten også foretages af henvisende dyrlæge (ønsker henvisende dyrlæge at vi skal varetage den videre behandling skal patienten henvises til hospitaletog ikke direkte til billeddiagnostik).

Pris for en CT scan af én region koster 4137,15 kr. incl. moms og ca. 600,00 kr. incl. moms per følgende region i samme seance.

Pris for MRI scan af én region koster 6989,04 kr. incl. moms. Som følge af lang scannings tid, kan der som udgangspunkt kun scannes én region.

Ønskes flere regioner kontakt da venligst afdelingen.

Betaling for scanninger fremsendes til henvisende dyrlæge.

Såfremt der opstår behandlingskrævende komplikationer i forbindelse med patienten forestår ejeren afregningen for dette direkte til hospitalet.

NB: Svaret fra undersøgelsen kan forekomme på engelsk