Information om kræft – Københavns Universitet

Dyrehospitalet > Hvad kan vi? > Cancerbehandling > Information om kræft

Information om kræft

Hyppige spørgsmål om kræft

Hvad er kræft?

Kræft er en tilstand hvor nogle af kroppens celler begynder at dele sig og vokse ude af kontrol. Normalt er celler underlagt en række avancerede mekanismer, der sikrer en passende væksthastighed, men kræftceller har undergået en række forandringer, der modvirker den normale vækstkontrol. Man mener at udviklingen fra normal celle til kræftcelle, kræver at der er opstået mindst fem genfejl, der medfører uhæmmet vækst en den forandrede celle.

Er alle knuder kræftknuder?

Alle kæledyr kan udvikle svulster (knuder), disse kan være godartede (benigne) eller ondartede (maligne= kræft). Benigne svulster kan eksempelvis være fedt- og bindevævsknuder. De benigne svulster adskiller sig fra de maligne ved ikke at invadere omkringliggende væv og ikke have risiko for spredning til andre områder og/eller organer (metastasere).

Som udgangspunkt kan det kun afgøres om en svulst er godartet eller ondartet hvis der undersøges en celle- eller vævsprøve fra svulsten. 

Hvilke kræfttyper findes der?

Kræft er som udgangspunkt en ondartet sygdom, men de kræfttyper kæledyr får kan være af forskellig aggressivitet. En lang række af kræfttyper kan ramme kæledyr, disse inddeles hos dyr som hos mennesker afhængigt af vævstype og/eller organer hvorfra de er opstået. Den overordnede klassifikationer af kræfttyper opdeles i tre hovedtyper:

Carcinomer:

Kræft udgående fra overflade væv der beklæder organer eller kropsoverflader. Denne type tumorer ses på huden, mundhulen, næsehulen, mave-tarmkanal, mælkekirtler, lungerne, blæren mfl.

Sarkomer:

Kræft der opstår i celler fra kroppens strukturelle væv, som knogler, bindevæv, muskulatur og brusk.

Rund celle tumorer:

Kræft udgående fra celler tilhørende forskellige dele af immunsystemet. En række forholdsvis hyppigt forekommende kræfttyper tilhører denne gruppe, eksempelvis lymfom (lymfekræft) og mast celle tumorer.

Hvor hyppigt forekommer kræft hos kæledyr?

Kræft er den hyppigste sygdomsrelaterede dødsårsag hos hund og kat. Forekomsten af kræft er gennem de seneste år systematisk registreret i Dansk Veterinært Cancerregister, dette register har give unikke muligheder for at opnå viden og forståelse af kræft og kræftforekomst hos danske hunde og katte, herunder også racemæssige forskelle og risiko.

Kan kræft hos kæledyr behandles?

Behandlingen af kræft hos kæledyr har mange ligheder med, men også forskelle fra, behandlingen af kræft hos mennesker. Udgangspunktet for behandling af kræft hos kæledyr er at opnå god livskvalitet og smertefrihed. Behandlingens mulighed til at forlænge dyrets levetid er altid af sekundær betydning i forhold til dyrets livskvalitet. I modsætning til mennesker er det derfor sjældent behandlingen af kræft hos hund vil være kurerende i forhold til kræftsygdommen. Der anvendes ligesom i behandlingen af mennesker med kræft primært kirurgi, og ved en mindre gruppe patienter kemoterapi og strålebehandling - igen alle med de fælles mål at sikre optimal livskvalitet i den periode det er muligt.