Akutmodtagelsen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Dyrehospitalet > Hvad kan vi? > Akutmodtagelsen

Akutmodtagelsen

Information til ejere med akut brug for dyrlægehjælp

Kontakt:
Akutmodtagelsens dyrlæger kan kontaktes på tlf: 3533 2930 eller via henvisningsformular for dyrlæger på dyrehospitalets hjemmeside.

Hvad er akutmodtagelsen?
På akutmodtagelsen modtager vi alle hunde, katte og mindre familiedyr med akut behov for dyrlægehjælp. Der kan være tale om dyr med vejrtrækningsproblemer, blødninger, akutte mavesmerter, opkast, diarre, forgiftninger eller kramper eller dyr, der er kommet til skade (fx påkørte dyr).

Hvornår modtager vi patienter?
Dyrehospitalets dyrlæger modtager patienter efter telefonisk aftale døgnet rundt, alle dage, hele året.

Vi behandler dit akut syge dyr, også hvis du ikke bruger os til daglig. Der kræves ingen henvisning fra egen dyrlæge.

Akutte henvisninger fra privat praktiserende dyrlæger og dyrehospitaler modtages efter nærmere aftale med egen dyrlæge. Hvis du er blevet henvist, vil den henvisende dyrlæge få tilsendt en redegørelse, hvor vi informerer om diagnose, undersøgelsesresultater og behandling, så snart behandlingen er afsluttet.

Vi har vagtsamarbejde med Vagtkreds Nord, hvilket vil sige, at patienter, der normalt kommer på Dahlgaards Dyreklinik, Gentofte Dyreklinik, Charlottenlund Dyrehospital, Skovlunde-Herlev Dyreklinik, Vangede Dyreklinik og Lyngby Dyrehospital henvises direkte til os uden for almindelig arbejdstid. Endvidere har vi et tilsvarende vagtsamarbejde med Solhøj Dyreklinik. Bliver dit dyr henvist via Vagtkreds Nord eller Solhøj Dyreklinik og indlagt på Universitetshospitalet for Familiedyr, vil vi i samråd med dig og din dyrlæge førstkommende hverdag efter indlæggelsen aftale, om dyret skal forblive indlagt på universitetshospitalet eller overføres tilbage til egen dyrlæge.

Hvad kan du forvente?
Du vil så hurtigt som muligt blive mødt af en dyrlæge og en veterinærsygeplejerske. Dyr med livstruende symptomer vil blive tilset og behandlet med det samme. Dyr med ikke-livstruende symptomer vil blive behandlet efter tur, men vi tilstræber mindst mulig ventetid.

Da vi er et undervisningshospital under Københavns Universitet, vil der ofte være dyrlægestuderende til stede ved konsultationen.

Dyrehospitalet råder over avanceret udstyr, blandt andet moderne ultralydsscannere, digital røntgen, CT- og MRI-scanner, udstyr til kikkertundersøgelser samt eget laboratorium. Kritisk syge og behandlingskrævende patienter kan indlægges på vores intensivafdeling, som er indrettet således, at alle indlagte patienter kan overvåges hele tiden. Desuden har vi på dyrehospitalet en blodbank, så hunde og katte med alvorligt blodtab kan få en blodtransfusion.

Tilses eller indlægges et dyr mellem 16.00 og 8.00 eller i weekenden, er der mulighed for at foretage laboratorieanalyser, røntgen, akut ultralyd, livreddende operationer og intensiv medicinsk behandling. Yderligere udredning vil blive udført den påfølgende hverdag for indlagte patienter.

Afregning for undersøgelserne foregår kontant eller med betalingskort ved hjemsendelse af dyret. Der vil blive pålagt et akuttillæg. Ved større diagnostiske undersøgelser eller operationer skal du være forberedt på at betale et depositum.